arrow_back

Nova Vizija / New Vision - New Year Workshop 2023/24 with Martina and Anže, Jezersko

admin Spodnje Jezersko
2
9
December 2023
14:30 - 17:00
udeležencev (0)
PODROBNOSTI DOGODKA
Nova Vizija / New Vision - New Year Workshop 2023/24 with Martina and Anže, Jezersko
Metoda gibanja 5Ritmov® Gabrielle Roth
Vodita Martina Motl, certificirana učiteljica 5Ritmov®
in Anže Bertoncelj, certificirani učitelj 5Ritmov®
NOVA VIZIJA, NOVOLETNA DELAVNICA 2023/24 Z MARTINO IN ANŽETOM
Dobrodošli, da se nam pridružite na nepozabni 4-dnevni delavnici. Nova Vizija je čas, kjer se s hvaležnostjo ozremo nazaj, praznujemo tukaj in zdaj ter kreiramo vizijo prihodnosti. Odprt kreativni prostor, kjer se avtentično izrazimo kot posamezniki in so-ustvarjamo kot skupina. Delavnica poteka osmo leto zapored, zasnovana je tako, da na simbolni ravni ozavesti temen in čaroben del zimskega časa na eni strani ter svetlobo in upanje novega sonca na drugi strani.
Delavnica se bo odvijala na Jezerskem, ki je očarljiv majhen kraj, obkrožen z neokrnjeno naravo, dih jemajočimi gorami in je znan po jezeru v obliki srca ter zdravilnih vodnih virih.
Komu je delavnica namenjena? Vsem, ki se radi izražate skozi gib in dih in bi želeli novo leto preživeti zavestno, brez alkohola. Predhodne izkušnje v praksi 5Ritmov niso potrebne. Če znaš hoditi, znaš tudi plesati.
Praktične informacije:
Dvorana: plesali bomo v čudoviti topli dvorani z lesenim podom, ki je rezervirana samo za našo skupino. S pogledom na zasnežene planine.
Namestitev: rezervirani sta dve namestitvi, ki sta od plesnega prostora oddaljeni 2 minuti vožnje z avtomobilom. Naši gostiteljici bosta Pika in Tanja. Obstaja pa tudi alternativna možnost namestitve v dvorani, na blazinah in v vaši spalki.
Hrana: v eni hiši bo za nas na voljo zajtrk z domačimi dobrotami, na voljo bo tudi prostor za druženje, za kosila pa se bomo oglasili v bližnji gostilni ali pa si boste lahko obroke pripravljali v apartmajih, ki so opremljeni s kuhinjo. Ne odlašajte s prijavo, saj je število mest v apartmajih omejeno.
Kaj so o lanskoletni delavnici Nova vizija povedali udeleženci:
"Martina, všeč mi je tvoj način vodenja skozi ritme, tvoja jasnost, tvoja modrost, tvoj mir.« Sandra, Celovec
»Draga Martina in Anže, neskončna hvala in poklon vsemu, kar sta nam podarila, v nas spodbudila in z nami ustvarjala. Čarobno, ljubeče in močno. Bi bilo lahko kaj drugače, pravzaprav ne, bilo je (po)polno.« Zvonka, Novo mesto
»Z delavnico sem odvrgel vse staro in s pomočjo zelo srčne, čustvene in odprte podpore odprl vrata novim vizijam in jih utrdil.« Žan, Braslovče
PROGRAM DELAVNICE
Pričetek v petek, 29.12. ob 18.00 (prihod v nastanitev od 16.00 dalje). Zaključek v ponedeljek 1.1. ob 14.30. Podroben urnik prejmete ob prijavi.
LOKACIJA: Osnovna šola Matije Valjavca, Zgornje Jezersko 62, 4206 Zgornje Jezersko
Jezersko se nahaja 38 minut vožnje iz Kranja, 1 uro iz Ljubljane, 1 uro 10 minut iz Celovca, 1 uro 30 minut iz Novega mesta, 1 uro 45 minut iz Izole, 2 uri iz Maribora.
REGISTRACIJA: https://forms.gle/HtVHejdZzsH9JvgUA
INFORMACIJE: anze.bertoncelj@gmail.com, 040 210 440
CENA DELAVNICE: polna – 230 €
Zgodnje prijave do 15. novembra – 170 € (s plačanim nepovratnim depozitom v višini 60 €)
Delovna ekipa – 90 € (omejeno število, z vnaprejšnjim dogovorom)
Samo odprti val: 22 €*
*za udeležence delavnice je odprti val vključen v ceno
Martina & Anže: Martina (certifikat nivo Valovi in Čustva) pleše od leta 2004, poučuje od leta 2014. Poučuje lokalno in mednarodno. Martina je močna in strastna učiteljica, ki združuje znanje in modrost ter daje prostor za ustvarjalnost in globoko zdravljenje. Anže (certifikacija nivo Valovi) pleše od leta 2012, poučuje od 2021. Poučuje lokalno in mednarodno. Anže je naravni gibalec, mehkoba in umirjenost sta njegova super moč. Je odličen organizator, predan učitelj. Prinaša veselje, lahkotnost in ljubečo prisotnost, pomešano z divjo glasbo in humorjem.
Delavnica bo vodena v angleščini (po potrebi, prevedena v slovenščino).
Udeležba na delavnice se šteje za 3 dni, nivo valovi (Waves), za tiste, ki ste na poti za učitelja 5Ritmov.
-------------------------------------------------------------
Movement practice of Gabrielle Roth's 5Rhythms®
Led by Martina Motl, Certified 5Rhythms® Teacher
and Anže Bertoncelj, Certified 5Rhythms® Teacher
NEW VISION, NEW YEAR WORKSHOP 2023/24 WITH MARTINA AND ANŽE
Welcome to join us for an unforgettable 4-day Workshop. New Vision is a time where we look back with gratitude, celebrate the here and now and create a vision of the future. An open creative space where we express ourselves authentically as individuals and co-create as a group. The workshop takes place for the eight year in a row and is designed, on a symbolic level, to raise awareness of the darkness and magical part of the winter on one side and the light and hope of the new sun on the other hand.
The workshop will take place in Jezersko (Slovenia) which is a charming little town surrounded by unspoiled nature, breathtaking mountains and is famous for its heart-shaped lake and healing water sources.
For who is the workshop intended for? For everyone who likes to express themselves through movement and breath and would like to spend the New Year without alcohol. No previous experience in the 5Rhythms practice is necessary. If you can walk, you can dance.
Practical informations:
Hall: we will dance in a beautiful warm hall with a wooden floor, which is reserved only for our group. With a view of the snow-capped mountains.
Accommodation: two accommodations have been reserved, which are two minutes drive by car from the hall. Our hosts will be Pika and Tanja. There is also an alternative option of accommodation in the hall, on pillows and in your sleeping bag.
Food: breakfast with homemade teas and jams will be available for us in one house, there will also be a place for socializing, and for lunches we will stop by in a nearby inn or you can prepare your own food in the apartments, which are equipped with a kitchen. Do not delay your registration, as the number of places in the apartments is limited.
What the participants of the last year's New Vision said about the workshop:
"Martina, I like your way of guiding through the rhythms, your clarity, your wisdom, your peace." Sandra, Klagenfurt
"Dear Martina and Anže, endless thanks and tribute to everything you two gave us, encouraged in us and created with us. Magical, loving and powerful. It could have been different, actually no, it was perfect." Zvonka, Novo mesto
"Through the workshop I threw away everything old and with the help of very heartfelt, emotional and open support opened the door to new visions and consolidated them." Žan, Braslovče
WORKSHOP PROGRAM
Starts on Friday, 29th December at 18.00 (arriving to accommodation from 16.00). Finishes on Monday, 1st of January at 14.30. You will receive a detailed schedule upon registration.
LOCATION: Primary school Matija Valjavec, Zgornje Jezersko 62, 4206 Zgornje Jezersko
Jezersko is located 38 minutes from Kranj, 1 hour from Ljubljana, 1 hour 10 minutes from Klagenfurt, 1 hour 45 from Trieste, 2 hours 10 minutes from Zagreb, 2 hours 15 minutes from Graz, 3 hours 45 minutes from Linz, 4 hours 10 minutes from Vienna.
Those who will come with train or bus to Ljubljana, we will connect you with local dancers or organise shuttle service.
REGISTRATION: https://forms.gle/HtVHejdZzsH9JvgUA
INFORMATIONS: anze.bertoncelj@gmail.com, 0038640 210 440
WORKSHOP PRICE: full - 230 €
Early birds until November 15th - 170 € (with payed non-refundable deposit of 60 €)
Working team – 90 € (limited numbers, with prior agreement)
Only Open Wave: 22 €*
*for participants of the Workshop, Open Wave is included into the price
Martina & Anže: Martina (Waves and Heartbeat certification) has been dancing since 2004, teaching from 2014. She is teaching local and international. Martina is powerful and passionate teacher, combining knowledge and wisdom, holding space for creativity and deep healing. Anže (Waves certification) has been dancing since 2012, teaching from 2021. He is teaching local and international. Anže is a natural mover, softness and calmness are his super power. He is amazing organizer, dedicated teacher. Bringing joy, lightness and loving presence mixured with wild music and humor.
The Workshop will be led in English.
Workshop counts as 3-days Waves level workshop for those who are on the path of becoming a 5Rhythms teacher.

Delite Navdušenje:
Pripravite se na navdušujoč dan December 29., poln raznolikih dogodkov, ki bodo zadovoljili vsak okus.

🌟 Pripravljeni na nepozaben 29. December! Kulturne prireditve, športna tekmovanja, pustolovščine na prostem, hrana, glasba in izmenjava znanja - za vsakogar nekaj. Na kateri dogodek se najbolj veselite? #29December #SkupnostniDogodki

Izkoristite ta raznolik in dinamičen dan ter raziščite te dogodke ter ustvarite trajne spomine s prijatelji, družino in somišljeniki!


Obvestilo: Tekst in slika dogodka sta kurirana in se lahko razlikujeta od opisa ponudnika dogodka.
Notice: Text and event image have been curated and differ from actual event provider content.

Preglejte še ostale dogodke, ki se bodo zgodili na 29. December:

Prijavi dogodek

Mogoče te zanima tudi

Ste prireditelj dogodkov?

Naj za vaš dogodek izve širna publika. Ustvarite dogodek hitro in brezplačno!