Pogoji uporabe spletne strani

  1. Uporaba našega spletnega mesta je dovoljena le za nekomercialne in osebne namene. Uporaba našega mesta za komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja je strogo prepovedana.
  2. Za objavo oglasa na naši spletni strani mora uporabnik imeti pravico do uporabe vseh objavljenih vsebin in informacij. Uporabnik mora zagotoviti, da so vse informacije, ki jih objavi na naši spletni strani, resnične in ažurne ter da uporaba teh informacij ne krši pravic tretjih oseb.
  3. Oglaševalci morajo objaviti točne in ažurne informacije o dogodkih, ki jih ponujajo. Oglaševalec je odgovoren za morebitne napake v objavljenih oglasih in naša spletna stran ne odgovarja za morebitne škode, ki izhajajo iz teh napak.
  4. Oglaševalci morajo upoštevati vse zakonodajne zahteve, ki veljajo za dogodke in prireditve, in so odgovorni za morebitno kršitev zakonodaje.
  5. Zaščitili bomo vaše osebne podatke in jih uporabljali le v skladu z našo politiko zasebnosti. Za podrobnosti o tem, kako zbiramo, hranimo in uporabljamo vaše osebne podatke, si oglejte našo politiko zasebnosti.
  6. Sprejemate, da naša spletna stran ne odgovarja za morebitne napake, ki se lahko pojavijo v objavljenih oglasih. Naša spletna stran je samo platforma za objavo oglasov in ne prevzema odgovornosti za resničnost in točnost objavljenih informacij.
  7. Zaščitili bomo vaše osebne podatke in jih uporabljali le v skladu z našo politiko zasebnosti.
  8. Za prenos, kopiranje, spreminjanje ali distribuiranje vsebine naše spletne strani potrebujete predhodno dovoljenje. Uporaba vsebine naše spletne strani za druge namene, ki niso navedeni v teh pogojih uporabe, je brez predhodnega pisnega dovoljenja prepovedana.
  9. Za vse primere spora smo dolžni uporabiti pravni red Slovenije. Uporabnik se strinja, da je vsak spor, ki izhaja iz ali v zvezi z uporabo naše spletne strani, podložen pravnemu redu Slovenije.
  10. Z uporabo naše spletne strani, potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate z našimi pogoji uporabe. Uporaba naše spletne strani pomeni, da ste seznanjeni s temi pogoji uporabe in se z njimi strinjate. V kolikor se s temi pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate naše spletne strani.
Spektakl.app